UTSTÄLLNINGAR / SHOW

Bilder som fins på dessa sidor är mestadels tagen av mig och ni får gärna låna bilder , bara ni skriver vem som tagit bilden ...håll till godo.

Tryck på bilen för att se bilder från utställningarna / press on the pic and se the dogs

2010

 

 

SPHK rasspecialen för Siberian husky

11-12 september

 

 

SPHK nedre norra Hammerdal

 

 

SPHK nedre norra Junsele

 

 

 

 

 

SPHK Rasspecialen för Siberian Husky Bjursås

 2009-09-12 / 13

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2007

 

 

SPHK Rasspecialen för SIBERIAN HUSKY            BJURSÅS  

2007-09-15/16

SKK Svenstavik

   

NN SPHK Östersund

   

MD SPHK Västerås

   
     

Gästbok / Gestbook